Արման Վանեսքեհյանի հետ

Իրականում՝ հակակշիռ կարծրացած կարծիքներին: