Իրականում

Իրականում՝ հակակշիռ կարծրացած կարծիքներին: