Սամվել Սաղոյան (Չինարիի գյուղապետ)

Սամվել Սաղոյան (Չինարիի գյուղապետ)