Նիկիտա Խրուշչով

ԽՍՀՄ մինիստրների խորհրդի նախագահ 1958-1964 թթ