Լևոն Աբրահամյան (Մոնրեալի համալսարանի (Université de Montréal) վարակաբանության պրոֆեսոր)

Լևոն Աբրահամյան (Մոնրեալի համալսարանի (Université de Montréal) վարակաբանության պրոֆեսոր)