Եվրամիություն

Եվրոպական միություն. քաղաքական–տնտեսական միություն կազմված 28 երկրից, որոնք հիմնականում գտնվում են Եվրոպայում