զորակոչ

զորակոչ. զինապարտի մեկնումը պարտադիր զինվորական ծառայության