Դավիթ Գալստյան (Պատրոն Դավիթ)

Դավիթ Գալստյան (Պատրոն Դավիթ)