Վահրամ Ավագյան (մահացած զինվոր)

Վահրամ Ավագյան (մահացած զինվոր)