Артур Гукасян

ԱրտԲոքս. ՀայՖեստի 14-րդ ծնունդը

9
Ստեղծել իրական արվեստ կարող են ընտրյալները, խոսել արվեստի մասին կարող են բոլորը: «ԱրտԲոքս». զրույցներ արվեստի և մշակույթի մասին:

Հյուրը՝ «ՀայՖեստ» միջազգային թատերական փառատոնի նախագահ Արթուր Ղուկասյան

Հաղորդավար՝ Կարեն Ավետիսյան

9
թեմա:
ԱրտԲոքս (114)

sys_stories