Ռուստամ Բադասյան

Դատարանը հետ է ուղարկել Ռուստամ Բադասյանի հայցն ընդդեմ Նարեկ Մալյանի. ի՞նչն է պատճառը

75
(Թարմացված է 15:53 22.01.2020)
Դատավորը հանգամանորեն ներկայացրել է ՀՀ արդարադատության նախարարության հայցադիմումը մերժելու պատճառները։

ԵՐԵՎԱՆ, 22 հունվարի – Sputnik. ՀՀ արդարադատության նախարար Ռուստամ Բադասյանը դատական հայց էր ներկայացրել ընդդեմ Նարեկ Մալյանի, սակայն հայցը թերի լինելու պատճառով դատարանն այն հետ է վերադարձրել: Դատավոր Զարուհի Կարենի Նախշքարյանի որոշումը հրապարակվել է Դատական տեղեկատվական համակարգում։

Բադասյանը Մալյանի դեմ հայցադիմումը ներկայացրել էր 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին` պատվին, արժանապատվությանը և գործարար համբավին պատճառված վնասի հատուցման պահանջի մասին:

Հայցադիմումը դատարանի աշխատակազմին է հանձնվել 2020 թվականի հունվարի 8-ին:ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 124-րդ հոդվածի համաձայն` հայցադիմումը ներկայացվելուց հետո` յոթնօրյա ժամկետում, առաջին ատյանի դատարանը կայացնում է որոշում` 1) հայցադիմումը վարույթ ընդունելու մասին, 2) հայցադիմումի ընդունումը մերժելու մասին, 3) հայցադիմումը վերադարձնելու մասին:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 3-րդ մասի` հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշման մեջ նշվում են հայցադիմումը վերադարձնելու բոլոր հիմքերը:

Դատավորը համարել է, որ ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն` վերը նշված հայցադիմումը և դրան կից փաստաթղթերը պետք է վերադարձնել հայցվորին։ Նա ներկայացրել է պատճառները։

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի` հայցադիմումում պարտադիր նշվում են հայցվորի անունը (անվանումը), հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեն, ծանուցման հասցեն (եթե այն տարբերվում է հաշվառման (գտնվելու) վայրի հասցեից), այդ թվում` հայցվոր քաղաքացու անձը հաստատող փաստաթղթի տվյալները (այսուհետ՝ անձնագրային տվյալներ), հայցվոր իրավաբանական անձի պետական գրանցման համարը, նրա ներկայացուցչի անունը, անձնագրային տվյալները, ծանուցման հասցեն, իսկ եթե հայցը ներկայացրել է դրա իրավունքն ունեցող պաշտոնատար անձը՝ նաև այդ անձի անունը, պաշտոնը:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի` հայցադիմումին կցվում են` լիազորագիրը կամ այլ փաստաթուղթ, որը հավաստում է ներկայացուցչի լիազորությունը, եթե հայցվորը հանդես է գալու ներկայացուցչի միջոցով, և ներկայացուցչի անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը:

Տվյալ դեպքում, թեև հայցվորն ինքն է ստորագրել հայցադիմումը, սակայն հայցադիմումում` որպես ներկայացուցիչ, նշել է փաստաբան Տաթևիկ Սարգսյանի անունը: Հայցին կից ներկայացրել է 2019 թվականի դեկտեմբերի 30-ին երեք տարի ժամկետով տրված լիազորագրի բնօրինակ, որով լիազորել է փաստաբան Տաթևիկ Սարգսյանին գործել լիազորողի անունից և ներկայացնել լիազորողին և նրա շահերը ՀՀ բոլոր դատարաններում, հատուկ լիազորությունների շարքում նշվել է նաև դատական ծանուցումները և դատավարական փաստաթղթերն ստանալու լիազորությունները: Հայցադիմումում որպես ծանուցման հասցե նշել է ներկայացուցչի հասցեն: Հայցվորի լիազորված անձ Տաթևիկ Սարգսյանն իր անվամբ վճարել է պետական տուրքը ներկայացված հայցադիմումի համար, որով արդեն իսկ իրականացրել է իր` որպես լիազորված անձի լիազորությունները:

Վերը շարադրված փաստական հանգամանքները հիմք են դատարանի համար փաստելու, որ հայցվորի լիազորված անձ Տաթևիկ Սարգսյանը հանդես է գալիս հայցվորի ներկայացուցչի կարգավիճակով, ընդ որում, դատարանին խնդրվել է ծանուցել հայցվորին ներկայացուցչի հասցեով, որը ենթադրում է իր հերթին, որ դատարանի կողմից հայցադիմումն ստանալու պահից, ապա և ծանուցումները ներկայացուցչի հասցեով ուղարկելու միջոցով հայցվորի լիազորված անձի լիազորությունները դատարանի կողմից ճանաչված են:

Նման պայմաններում դատարանն արձանագրում է, որ հայցվորը հայցադիմումում չի նշել իր ներկայացուցչի անձնագրային տվյալները և չի կցել նրա անձը հաստատող փաստաթղթի պատճենը, որը ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 121-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետի, 122-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի դրույթների խախտում է:

Բացի այդ, համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի` հայցադիմումին կցվում են հայցադիմումի օրինակը և դրան կից փաստաթղթերի պատճենները՝ գործին մասնակցող անձանց թվին համապատասխան, սույն հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված դեպքերում:

Նույն հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին կետի համաձայն` հայցադիմումին չեն կցվում հայցադիմումի օրինակը և դրան կից փաստաթղթերի պատճենները գործին մասնակցող անձանց ուղարկելը հավաստող ապացույցներ, եթե հայցվորը ներկայացրել է հայցի ապահովման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն:

Հաշվի առնելով, այն հանգամանքը, որ հայցվորը ներկայացրել է միջնորդություն` հայցի ապահովման միջոց ձեռնարկելու մասին, դատարանն արձանագրում է, որ վերոնշված իրավական նորմերի դրույթների համաձայն հայցվորի ներկայացուցիչը պարտավոր էր հայցադիմումի և դրան կից ներկայացված բոլոր փաստաթղթերի պատճենները ներկայացնել դատարանին` գործին մասնակցող անձանց թվին համապատասխան, մինչդեռ հայցադիմումի և դրանց կից փաստաթղթերի կողմին ուղարկվելիք փաթեթում բացակայում է պետական տուրքի վճարման փոխանցման անդորրագրի և դրամարկղի մուտքի օրդերի պատճենները, ուստի հայցվորը չի պահպանել գործող օրենսդրությամբ հայցադիմումի ձևին, բովանդակությանը և կից փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները, որով թույլ է տվել ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 122-րդ հոդվածի 1-ին մասի 6-րդ կետի խախտում:

Համաձայն ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 127-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի` առաջին ատյանի դատարանը վերադարձնում է հայցադիմումը, եթե չեն պահպանվել սույն օրենսգրքով հայցադիմումի ձևին, բովանդակությանը և կից փաստաթղթերին ներկայացվող պահանջները:

Հայցադիմումը` կից փաստաթղթերով, վերադարձվել են Ռուստամ Բադասյանին:

Հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումն ուղարկվել է պատասխանող Նարեկ Մալյանին:

Հայցադիմումում թույլ տրված թերությունները վերացվելու և սկսած հայցադիմումը վերադարձնելու մասին որոշումը ստանալու պահից եռօրյա ժամկետում այն դատարան կրկին ներկայացվելու դեպքում հայցադիմումը համարվում է առաջին ատյանի դատարան ներկայացված այն սկզբնապես ներկայացնելու օրը:

Որոշումը կարող է բողոքարկվել վերաքննության կարգով այն ստանալու պահից յոթնօրյա ժամկետում:

Հիշեցնենք, որ նախորդ տարվա ամռանը քաղաքացիական ակտիվիստ Նարեկ Մալյանը բողոքի ակցիա էր կազմակերպել «Բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստան» գրասենյակի առաջ: Ըստ Մալյանի` Սորոսի գրասենյակից Հայաստանի իշխանությանը պարտադրում էին, որ արդարադատության նախարար նշանակեն Ռուստամ Բադասյանին։

Մալյանը հայտարարել էր, թե Բադասյանն իր վրա պարտավորություն էր վերցրել «քայքայել ու կործանել Հայաստանի հասարակության բոլոր առողջ տարրերը, Հայաստանի հասարակության մեջ սերմանել երկպառակություն և մարդկանց հանել իրար դեմ»։

Մալյանը նաև նշել էր, որ Բադասյանը վեթինգի ջատագովներից է ու հավելել, որ առաջին վեթինգի ենթարկվողը կլինի հենց Բադասյանը, որպեսզի պարզեն` օրինակա՞ն, թե՞ անօրինական է եղել նրա` պարտադիր զինվորական ծառայությունից ազատվելը։

Հիշեցնենք նաև, որ Ռուստամ Բադասյանը 2018-2019 թթ. զբաղեցրել է ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալի պաշտոնը:
2019 թվականի հունիսի 19-ին ՀՀ նախագահ Արմեն Սարգսյանի հրամանագրով նշանակվել է ՀՀ արդարադատության նախարար:

75
թեգերը:
Նարեկ Մալյան, Ռուստամ Բադասյան, Հայաստան
Ըստ թեմայի
«Ա1+»–ը դատի է տալիս կառավարությանն ու փորձում է ստանալ «Կենտրոն» TV-ի հաճախականությունը
Արարատ Միրզոյանը դատի է տվել Նարեկ Սամսոնյանին
ՀՅԴ-ն դատի է տվել Արման Բաբաջանյանին
Ключ в наручниках

Դատարանը որոշել է կալանավորել Միքայել Մինասյանի մտերիմներից մեկին

8
(Թարմացված է 17:48 22.09.2020)
ՊԵԿ քննչական մարմնի միջնորդությամբ կալանավորման ներկայացված անձը հանդիսացել է Միքայել Մինասյանին պատկանող կազմակերպությունների փաստացի ղեկավարը։

ԵՐԵՎԱՆ, 22 սեպտեմբերի - Sputnik. Վատիկանում ՀՀ նախկին դեսպան, ՀՀ երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանից բացի, Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարվել է նաև նրա մտերիմ անձանցից Լեոնիդ Արևշատյանի նկատմամբ կալանավորումը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդությունը։

Այս մասին ի հավելումն մամուլում արդեն հայտնած տեղեկությունների՝ հայտնում են ՀՀ պետեկամուտների կոմիտեից։

Ըստ ՊԵԿ հաղորդագրության՝ քրեական գործով պարզվել և հիմնավորվել է, որ հանրորեն վտանգավոր որոշակի արարքներ Միքայել Մինասյանը կատարել է իր մտերիմ անձանցից Լեոնիդ Էդուարդի Արևշատյանի օժանդակությամբ, որը հանդիսացել է Մինասյանին պատկանող կազմակերպությունների փաստացի ղեկավարն ու դրանց գործունեության կոորդինատորը:

Արևշատյանը քրեական գործի նախաքննության ընթացքում որպես մեղադրյալ է ներգրավվել ՀՀ քրեական օրենսգրքի 205-րդ հոդվածի 2-րդ (հարկը, տուրքը կամ պարտադիր այլ վճարը չվճարելը), 190-րդ հոդվածի 3-րդ մասի 1-ին կետով (փողերի լվացումը), 310-րդ (պաշտոնատար անձի կողմից օրենքին հակառակ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելը) և 310.1-րդ հոդվածի 1-ին մասով (ապօրինի հարստանալը), ինչպես նաև 314.3-րդ հոդվածի 2-րդ մասով (պաշտոնեական կեղծիք կատարելը)։

Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է:

Միքայել Մինասյանին կալանավորելու միջնորդությունը մի դատավորից մյուսի ձեռքն է անցնում

Հիշեցնենք` Միքայել Մինասյանը որպես մեղադրյալ էր ներգրավվել ՊԵԿ–ի քննչական վարչությունում քննվող քրեական գործի շրջանակում միանգամից 3 հոդվածով`ապօրինի հարստացման, հայտարարագրում կեղծ տվյալներ ներկայացնելու և հանցավոր ճանապարհով ձեռք բերված գույքն օրինականացնելու։

Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանն այսօր բավարարել է Մինասյանին կալանավորելու մասին քննիչի միջնորդությունը։

Մինասյանը գտնվում է հետախուզման մեջ։

8
Խորհրդարան, արխիվային լուսանկար

Սոցիալական ծառայությունների բարելավումը հետաձգվում է. կառավարությունը դեռ պատրաստ չէ

13
(Թարմացված է 17:30 22.09.2020)
Կառավարությունում նոր են նկատել, որ ՀՀ մի շարք օրենքներ հակասում են «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում արդեն ընդունված փոփոխություններին, և շտապել են շտկել իրավիճակը` ԱԺ արտահերթ նիստ հրավիրելով։

ԵՐԵՎԱՆ, 22 սեպտեմբերի - Sputnik. ՀՀ ԱԺ–ն այսօր ընթացող արտահերթ նիստում երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունեց ՀՀ կառավարարության ներկայացրած ՀՀ մի քանի օրենքներում փոփոխությունների ու լրացումների փաթեթը։

Այսպիսով՝ Համալիր սոցիալական ծառայությունները Հայաստանում կսկսեն գործել ոչ թե վաղվանից, այլ 2021 թ–ի հունվարի 1-ից։

Խնդիրն այն է, որ կառավարությունում նոր են նկատել, որ ՀՀ մի շարք օրենքներ հակասում են «Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքում ապրիլին ընդունված փոփոխություններին, և շտապել են շտկել իրավիճակը` մինչ օրենքի ուժի մեջ մտնելը։

«Սոցիալական աջակցության մասին» ՀՀ փոփոխված օրենքով նախատեսվում էր սոցիալական բոլոր` նպաստների, թոշակների սահմանման, հաշմանդամության կարգի բժշկասոցիալական փորձաքննության ու մի շարք այլ ծառայություններ տրամադրել մեկ պատուհանի սկզբունքով` միավորված մեկ միասնական կենտրոնում։

«Ինձ չի անհանգստացնում դա». Մակունցը` 3 քաղաքական ուժերի հայտարարած հանրահավաքի մասին

ՀՀ ամբողջ տարածքում պետք է գործի նմանատիպ 49 գրասենյակ։ Մինչդեռ ՀՀ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարի տեղակալ Աննա Ժամակոչյանն այսօր ԱԺ–ում հայտնեց, որ առայժմ պատրաստ են 24-ը։

Ինչ է կատարվում. «Իմ քայլը» խմբակցության ներկայացուցիչը հերքում է տարածված լուրերը

13
թեգերը:
կառավարություն, Օրենք, նախագիծ, ԱԺ, Հայաստան
Ըստ թեմայի
«Կարո՞ղ է` Ծառուկյանը միանա, հոգեբանական թեստ հանձնելու նախագիծս կյանքի կոչենք». Պողոսյան
Ո՞ւմ «հագով է կարվել» էկոնոմիկայի նախարարության նախագիծը. մեկնաբանում է փոխնախարարը
Համեղ և օգտակար ճագարի միս` սահմանամերձ Այգեպարից. նոր նախագիծը կփոխի գյուղի կյանքը
Ցեղասպանության հրահրումը կքրեականացվի. ԱԺ-ն ընդունեց օրենքի նախագիծը